Vaakakisko

TURVAVARUSTEET

Turvavarusteita käytetään Pisko-tikas- ja kattoturvatuotteiden kanssa kohteiden vaativuuden ja voimassa olevien rakennusmääräysten mukaan.
Turvavarusteet yhdessä Pisko-tikkaiden ja kattosiltojen kanssa takaavat turvallisen liikkumisen vaativissa huoltokohteissa, joissa henkilökohtaisten turvavarusteiden käyttäminen on välttämätöntä.

TURVAVARUSTEET KATTOSILTAAN

Kattosilta tulee varustaa turvakiskolla tai vähintään 1100 mm korkealla avokaiteella, jos talo on yli kaksikerroksinen ja katon jyrkkyys on 1:1,5 tai jyrkempi. Turvaköyden kiinnitykseen lappeella tehtävissä huoltotöissä käytetään Pisko-vaakakiskoa tai köysikiinnikettä. Köysikiinnike sopii katoille, joille turvakiskon asennus ei ole tarkoituksenmukaista.

Turvavarusteet kattosiltaan

 • Pisko-vaakakiskojärjestelmä

 • Pisko-turvakaide

 • Pisko-köysikiinnike

Pisko-vaakakiskojärjestelmällä on VTT Expert Services Oy:n myöntämä varmennustodistus VTT-VA-00003-15. Tämä osoittaa, että vaakakiskojärjestelmä täyttää Suomen lainsäädännössä asetetut vaatimukset ympäristöministeriön julkaisemien arviointiperusteiden ”Kattoturvatuotteet – Kattopollarit, talotikkaat ja katon vaakaturvakiskot”-mukaisesti.

Rakennustuotteen varmennustodistus on vapaaehtoinen kansallinen hyväksyntämenettely, jolla valmistaja osoittaa, että tuote täyttää lainsäädännössämme sille asetetut vaatimukset. Se voidaan myöntää Ympäristöministeriön määrittelemille tuoteryhmille, joita ei voi CE-merkitä.

Pelti-Saari Oy

TURVAVARUSTEET TIKKAISIIN

Rakennuksessa, jonka korkeus ylittää 9 metriä, on oltava kiinnitysrakenteet turvaköysiä varten (Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1.1.2018). Pisko-tikkaissa putoamissuojaus voidaan toteuttaa Pisko-nousukiskolla. Pisko-tikkaat voidaan myös varustaa Pisko-selkäsuojuksella.

Mikäli selkäsuojuksella varustetun tikkaan kokonaiskorkeus on yli 10 m, tulee se varustaa myös lepotasolla. Lepotasojen nousuetäisyydet toisistaan eivät saa olla yli 6 m. Esimerkiksi 18 metriä korkeassa selkäsuojuksella varustetussa nousutikkaassa tulee lepotasoja olla 6 m:n ja 12 m:n korkeudella (RT 85-11132).

Pisko-tikkaissa voidaan käyttää Pisko-nousukiskoa tai Pisko-selkäsuojusta.

Turvavarusteet tikkaisiin

 • Pisko-nousukisko

 • Pisko-selkäsuojus

 • Selkäsuojuksen lepotaso

PISKO NOUSUKISKOJÄRJESTELMÄ

Pisko-nousukisko on markkinoiden kevein teräksinen kisko ja se täyttää uusimman standardin EN 353-1:2014 vaatimukset.

Nousukiskoa ja siinä liikkuvaa vaunua käytetään henkilökohtaisen putoamissuojaimen kiinnityspisteenä. Käyttäjä kiinnittyy EN 361 standardin mukaisilla valjailla nousuvaunuun, joka liikkuu esteettömästi kiskoa ylöspäin tikkaita kiivetessä. Mahdollisessa putoamistilanteessa matka ennen pysähtymistä jää alle metriin.

On tärkeää, että kulku katolle ja siellä huollettaville kohteille on turvallista. Turvakisko tai selkäsuojus on pakollinen seinätikkaassa, jonka kokonaiskorkeus ylittää 8 metriä (Suomen rakentamismääräyskokoelma F2).

Pisko-nousukiskojärjestelmän osat

 • Nousukisko 2400 mm

 • Poistumiskaari

 • Puolakiinnike

 • Jatkokappale

 • Kiinteä vaunueste

 • Avattava vaunueste

 • Nousuvaunu

Lue lisää kattoturvallisuuteen liittyvistä tuotteista: Kattosillat ja Tikastuotteet.

TUOTEKUVAT

TEKNISET TIEDOT

 • Turvavarusteet valmistetaan kuumasinkitystä tai allassinkitystä teräksestä

VÄRIVAIHTOEHDOT

    
  

Pisko-turvavarusteita on saatavilla myös pulverimaalattuna.
Turvavarusteiden vakiovärit ovat: havunvihreä RR11, vaaleanharmaa RR21, harmaa RR22, tummanharmaa, RR23, punainen RR29, tummanruskea RR32, musta RR33 ja tiilenpunainen RR750.
Muut RR- ja RAL-värisävyt saatavilla erikseen tilattuna.

NOUSUKISKOJÄRJESTELMÄN ESITTELYVIDEO